Disclaimer

Houd essentiële oliën uit de buurt of handbereik van kinderen, houd ze weg van vlammen, vermijd ze op kostbare of gevoelige oppervlakten.  Gebruik onze producten enkel volgens de aanwijzingen op deze website. Holisentials is niet verantwoordelijk voor enige schade of lichamelijk letsel door foutief gebruik van onze producten.

Bij vragen of twijfels of wanneer je in behandeling bent van een arts voor een bepaalde aandoening, win eerst zijn/haar advies in voor je essentiële oliën inzet. Alle informatie die op deze website is aangeboden is als richtlijn bedoeld.  De reacties en informatie hier gepost door de lezers en administrators van deze website is geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. De info op deze website/pagina/post is niet bedoeld om diagnoses te doen, ziekten te behandelen, te genezen of te voorkomen.

Deze disclaimer fungeert als de expliciete afstand van enige aansprakelijkheid van Holisentials BV. De aangeboden info is niet geëvalueerd door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) en de voorgestelde producten zijn niet bedoeld om te diagnosticeren of om ziekten te behandelen, genezen of te voorkomen.